e-Urenfactuur.nl

De applicatie voor urenregistratie en facturatie

Voor ondernemers, freelancers en ZZP'ers

Dit is de disclaimer van een website van e-UrenFactuur.nl, een product van SelfBilling.com B.V. en gevestigd te De Goorn. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

SelfBilling.com B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. SelfBilling.com B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SelfBilling.com B.V. is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan SelfBilling.com B.V.. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SelfBilling.com B.V.. Deze kunt u aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door SelfBilling.com is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van SelfBilling.com B.V., wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van SelfBilling.com B.V. die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto's toestemming verleend aan SelfBilling.com B.V.. SelfBilling.com B.V. heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kunt u contact opnemen met de klantenservice van SelfBilling.com B.V..

Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) door middel van online beschikbaarstelling in enig werk.

Aanvragen Probeer e-UrenFactuur.nl 30 dagen gratis